درباره ما

مجموعه توس پرینت در سال 1392 به عنوان یک واحد کوچک تبلیغاتی پا به عرصه چاپ نهاد. این مجموعه منسجم و فعال پس از گذشت 7 سال با در نظر داشتن 3 مقوله مهم: قیمت پایین، کیفیت مطلوب و سرعت بالا و همچنین راه اندازی انواع فرم های عمومی و اختصاصی طبق نیاز مشتریان و همکاران خود، همچنان در پی ارائه خدمات و محصولات جدید در حوزه چاپ و تبلیغات می باشد. امید است که بتوانیم در راستای خدمت رسانی به مشتریان و همکاران عزیز قدم کوچکی برداشته و جایگاه صنعت چاپ و تبلیغات کشورمان را ارتقاء بخشیم.

بازار هدف:

تمرکز مجموعه توس پرینت در حیطه فرم های عمومی و ارائه محـصولات متنوع و با کـیفیت در این زمـینه است به گونه ای که با گردآوری و انجام خدمات یکپارچه روی شیت های چاپی هرینه ها را تا حد امکان کاهش داده . این مجموعه به عنوان یک واحـد تخصـصی در زمیـنه فرم های اشتراکی فعالیـت کرده و از این رو فاقـد آتـلیه طراحی می باشد.وجـه به این مطلـب مـی توان نتیجـه گـرفت که روند انجـام خـدمات در مجموعه توس پرینت مـناسـب برای چاپخانه ها، دفـاتر، مراکـز و کانون های تبلیـغاتی و بازاریابان محـترم بوده و بهتر آنـست که سایـر مشـاغل غیر مرتبط، مشـاوره و طراحـی و آماده سـازی سفـارشـات را به آتـلیه های طراحـی و کـانون های تبلیغاتی بـسپارند.